Velkommen til Sensiva Psykologisk Rådgivning

  • Føler du dig ensom, trist eller deprimeret uden at forstå hvorfor?
  • Er det svært for dig at være sammen med andre mennesker, især når du har brug for at være tæt på dem?
  • Går du igennem en krise, såsom skilsmisse, er et familiemedlem eller en elsket gået bort, eller har du måske mistet dit job?
  • Har du brug for støtte og hjælp til at håndtere og kontrollere negative tanker og uønsket adfærd?
  • Søger du at finde nogen at snakke fortroligt med, så du kan føle dig hørt og forstået?

Undersøgelser viser, at det i høj grad hjælper at tale med en kvalificeret professionel. Som psykolog er mit arbejde baseret på videnskabelige metoder, og jeg har altid fokus på dig, dine erfaringer og dine tanker. For bedre at kunne hjælpe dig stiller jeg mig selv til rådighed for at udforske og anerkende dine følelser i samarbejde med dig.

De kærligste hilsner

"Det gode liv er en proces..."
”Det gode liv er en proces, ikke en tilstande. Det er en retning, ikke et mål.” Carl Rogers 
Vær klar
Det første skridt for at ændre sig, består i at være klar ...
Jeg støtte BEDRE PSYKIATRI fordi det er en Landsforeningen der arbejder for at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge.